Často kladené dotazy

PROJDĚTE SI NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY O VIRTUÁLNÍM PROVOZOVATELI

Jak je možné, že roční pojistné je takto nízké?

Virtuální Provozovatel funguje na bázi společného řízení, tedy umožňuje snížit náklady na obhajobu našich klientů hromadně v tzv. společném řízení. Narozdíl od obhajoby běžných přestupků, kterou již pátým rokem nabízíme v rámci pojištění proti pokutám a bodovému systému není potřeba řešit každý případ zvlášť a výrazně se tedy sníží náklady na obhajobu. Jednoduše řečeno, namísto jednoho přestupku zvlášť řešíme stovku přestupků najednou, ve společném řízení a postačí nám obhájit pouze jeden, kdy tímto celé správní řízení správní orgán zastaví.

Na jaké případy se Virtuální Provozovatel vztahuje?

Virtuální Provozovatel se vztahuje na tzv. „přestupky provozovatele vozidla". Jde o případy, kdy nesprávně parkujete, jste změřeni radarem nebo projedete na červenou a nejste policisty bezprostředně zastaveni na místě. Tyto všechny přestupky správní orgán zahajuje proti provozovateli motorového vozidla.

Co se stane, když dostanu „botičku“?

Nic, jedná se o totožný přestupek, jako kdyby botička nasazena nebyla, tedy Virtuální Provozovatel za přestupek odpovídá. Řidič zavolá Městskou Policii, které po příjezdu sdělí, že si přeje přestupek řešit ve správním řízení, kde je následně řízení zahájeno proti Virtuálnímu Provozovateli.

Co se stane, když se přestupek „prohraje”?

V takovém případě by správní orgán uložil pokutu přímo provozovateli vozidla tedy nám. Faktický majitel vozidla (vy) se tedy nemusí obávat případného neúspěchu obhajoby, neboť na něj nemá žádný vliv. Zákon umožňuje pokutovat pouze provozovatele, kterým jsme my.

Jaké kroky musím učinit v případě, že udělám přestupek?

Žádné, vzhledem ke skutečnosti, že Virtuální Provozovatel je zapsán v registru vozidel, zahajuje správní orgán řízení přímo proti našemu subjektu. Od Vás tedy není potřeba udělení plné moci ani jiný administrativní úkon.

Typ vozidel, které lze provozovat Virtuálně.

Virtuální Provozovatel lze využít u všech motorových vozidel včetně nákladních vozidel, vozidel taxislužby, motocyklů a traktorů.

Daně (DPH + silniční daň + odpočty).

Z hlediska daňových předpisů není rozhodné, kdo je zapsán jako provozovatel vozidla. Záleží vždy pouze na tom, zda daný náklad (například platba za benzín nebo nové pneumatiky) souvisí s užíváním auta k výkonu podnikatelské činnosti. Je to stejné, jako v případě, kdy si vypůjčíte motorovou pilu za účelem výkonu podnikání, a koupíte do ní benzín. Také je možné jej uplatnit v nákladech, jednalo-li se o náklad sloužící k dosažení či udržení příjmů. Stejně tak v případě, kdy má společnost vozidlo „v leasingu“, bývá jeho provozovatelem zapsána leasingová společnost. Přesto si podnikatel veškeré své náklady uplatňuje v účetnictví.

Může Virtuální Provozovatel s vozidlem nakládat?

Nemůže. Právo k věci má její vlastník, nikoli ten, kdo je zapsán v registru vozidel jako provozovatel.

Jaké jsou spojené náklady se změnou provozovatele?

Pojistné za Virtuálního Provozovatele je konstantní, tedy každý rok uhradíte 3600 Kč. Poplatek spojený s evidenční prohlídkou vozidla na stanici technické kontroly ve výši 400 Kč hradíte pouze první rok a správní poplatek registru vozidel ve výši 800 Kč hradíte rovněž pouze při první změně provozovatele motorového vozidla. První rok využívání Virtuálního Provozovatele Vás tedy vyjde na 4 800 Kč, kdy každý další rok uhradíte pouze poplatek Virtuálnímu Provozovateli ve výši 3600 Kč.

Disponuje Virtuální Provozovatel doklady od mého vozidla?

Nedisponuje. Virtuálního Provozovatele sjednáte jednoduše on-line, kdy nám sdělíte, jaký správní orgán plánujete pro převod navštívit a identifikační údaje o motorovém vozidle, jehož provozovatel se bude měnit. Virtuální Provozovatel zašle správnímu orgánu plnou moc společně se souhlasem aby byl zapsán jako provozovatel, Vy navštívíte správní orgán a změnu provozovatele provedete. Veškerá dokumentace zůstává Vám a Virtuální Provozovatel nemá k dokumentaci přístup.

Funguje Virtuální Provozovatel i v zahraničí?

Virtuální Provozovatel toto negarantuje, neboť každý stát nárok uplatňuje jinak. Většina států však řízení zahajuje proti provozovateli, tedy u většiny států lze využít služeb Virtuálního Provozovatele. Některé státy však zahajují řízení proti vlastníkovi vozidla, kdy v tomto případě Vám Virtuální Provozovatel nepomůže.

Mohu změnit provozovatele zpět?

V případě, že se po čase rozhodnete nevyužívat služeb Virtuálního Provozovatele můžete bez součinnosti našeho subjektu změnit provozovatele zpět během několika minut. Zákon nestanoví, jak často může vlastník vozidla měnit provozovatele, teoreticky můžete tedy každý den měnit provozovatele motorového vozidla.

Limity na počet přestupků.

Virtuální Provozovatel nelimituje počet přestupků, které může vlastník vozidla, případně řidič spáchat. Roční pojistné ve výši 3600 Kč se nezvyšuje ani nesnižuje v důsledku počtu přestupků.

Budete po mé osobě uložené pokuty vymáhat?

Nebudeme. Virtuální Provozovatel odpovídá za veškeré sankce uložené ve správním řízení a tyto po vlastníkovi motorového vozidla nevymáhá. Tato skutečnost je podložena článkem 9 pojistných podmínek zveřejněných v dolní části webu.

Mohu služby Virtuálního Provozovatele využít i bez změny provozovatele vozidla v registru?

Bohužel ne, avšak můžete využít pojištění proti pokutám a bodovému systému s úspěšností 98%, které pátým rokem provozujeme, kdy pojištění se sjednává na rodné číslo a není potřeba administrativně měnit provozovatele vozidla.

Jaká právní úprava se vztahuje na Virtuálního Provozovatele?

Právní úpravu jsme pro vás přehledně zpracovali zde.